Gezond verstand moet eerst zegevieren

Het beste paard struikelt wel eens. Indien u een klacht heeft over de manier waarop de reinigingsopdracht werd uitgevoerd, dan wendt u zich in eerste instantie best tot het desbetreffende bedrijf.

De bonafide textielverzorger rekent er niet op dat alles wel zal koelen zonder blazen. Hij zal uw klacht zorgvuldig noteren om vervolgens gericht op zoek te gaan naar de reden of oorzaak. Heb er begrip voor dat dit soms enkele dagen kan duren.

U wordt echt niet zomaar met een kluitje in het riet gestuurd. Meestal maakt uw wasserij of droogkuis een vaste, nieuwe afspraak om het resultaat van zijn onderzoek kenbaar te maken.

Daarbij zijn er twee mogelijkheden.

In het eerste geval zal de textielverzorger u een degelijke oplossing aanreiken. Wanneer hij tot zijn spijt erkent inderdaad in de fout te zijn gegaan, dan zal hij een schadeloosstelling voorstellen. In het geval hij oordeelt dat de oorzaak van de schade te wijten is aan bijvoorbeeld een confectiefout of verkeerde etikettering, dan zal hij dat als dusdanig op papier zetten. U heeft dan een document waarmee u zich tot de verkoper kan wenden. Die blijft namelijk verantwoordelijkheid dragen betreffende de kwaliteit van het voorwerp van verkoop.

In het andere geval bent u van oordeel dat de textielverzorger uw klacht niet naar behoren behandelt. De redenen van uw zienswijze kunnen heel divers zijn; Men geeft totaal geen gevolg aan uw klacht. Men verklaart niet verantwoordelijk te zijn voor de schade terwijl u dat betwijfelt. U vindt de voorgestelde vergoeding te laag. De definitieve afhandeling wordt op de lange baan geschoven. Enzovoorts.

De klacht resulteert met andere woorden in een geschil. U heeft dan misschien het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Een rechtszaak lijkt de enige uitweg.
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen