DUUR VAN DE PROCEDURE

Sinds 1 januari 2017 gebeurt de regeling van de geschillen binnen een termijn van 90 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag, overeenkomstig Art.25 §1, 9° van Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht.

Deze termijn kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig met 90 dagen worden verlengd, op voorwaarde dat de partijen daarvan zijn geïnformeerd voor het verstrijken van de eerste termijn en dat deze verlenging wordt gemotiveerd door de complexiteit van het geschil ( eventueel uitzonderlijk bijkomend onderzoek in een gespecialiseerd labo).

Sinds de erkenning van deze entiteit, bedroeg de gemiddelde proceduretijd 55 dagen.
 
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen