FINANCIERING

De geschillencommissie wordt gefinancierd via:
 • ledenbijdragen
  1. van de beroepsvereniging: De Federatie van de Belgische Textielverzorging
  2. de consumentenverenigingen Test-aankoop en ACV Metea.

   De bijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur:
   Het lidgeld bedraagt momenteel 4.200 euro per jaar.
 • een beperkte bijdrage van 50 euro door de partijen per geschil (zie reglement)

De jaarrekening van de Geschillencommissie CACET wordt jaarlijks neergelegd bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen