Uw belangen worden stevig verdedigd

De commissie zetelt altijd onder voorzitterschap van een jurist en is samengesteld enerzijds uit vertegenwoordigers van verschillende consumentenorganisaties (TestAankoop, ACV) en anderzijds uit vertegenwoordigers van de Federatie van de Belgische Textielverzorging (F.B.T.).
Beide partijen doen beroep op een textielexpert. Voor elk geschil apart voeren die een onderzoek uit met betrekking tot de geleden schade, of dat nu gaat om gekrompen wasgoed, verkleuring, verlies, scheuren of iets anders. Het resultaat van dat onderzoek wordt samengevat in een deskundig verslag.
Aan de hand van het toegezonden schadestuk, de schriftelijke verklaringen van zowel de klant als het textielverzorgingsbedrijf (beiden op het klachtenformulier) en het expertiseverslag, wordt na grondige deliberatie een onpartijdige uitspraak gedaan. Er wordt niet alleen geformuleerd of het desbetreffende bedrijf al dan niet een fout of nalatigheid heeft begaan. Desgevallend wordt ook het bedrag aan schadeloosstelling vastgesteld.
Zowel textielverzorger als klant kunnen de zitting bijwonen en worden uiteraard ook gehoord. De klant en het textielverzorgingsbedrijf verklaren op voorhand zich neer te leggen bij de uitspraak.
Lees verder:

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen