ACTIVITEITENVERSLAG

Evolutie van de laatste vier jaren:

Het grootste deel van de klachtenmeldingen (na de reinigingsbehandeling) hebben te maken met onvoorzichtigheid bij het reinigen van delicate stoffen (risicogevallen), fabricatiefouten, onjuiste of onvolledige etikettering.

De CACET blijft een meerwaarde nastreven bij onopgeloste geschillen tussen consumenten en textielverzorgers.

 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen